Den 1 februari 2011 förvärvade Presto Brandsäkerhet AB företaget B.O`s Brand & Larm AB i Söderhamn.
B.O`s Brand & Larm AB är fusionerat med Presto och ingår numera i Presto-Region Nord. Läs mer här

Klicka här för kontaktuppgifter för Region Nord

Förutom Brandskyddstjänster (som du kan läsa mer om på www.presto.se) erbjuder vi i Region Nord
specialkompentens in Brandlarm, Övervakning, Inbrottslarm och Passagesystem.

Brandlarm

BrandlarmPresto - Region Nord installerar brandlarm från Ziton, som är en världsledande tillverkare av högteknologiska brandlarmsystem. Ett tillförlitligt brandlarm kan förhindra en katastrof medan ett undermåligt larmsystem snarare förstärker katastrofen. Ziton brandlarm är utrustat med AVF (Alarm Verifierings Funktion), Systemet utför även självtester och diagnostik som garanterar optimal funktion. Något som är både säkrare och billigare än manuella test.

Ett brandlarmsystem är den första länken från larm till åtgärd. Med intelligent mjukvara, som identifierar riktiga bränder och ger Tidig Upptäckt (TU). Precisionsalgoritmer identifierar och beslutar om Rätt Åtgärd (TURÅ-filosofin) som minskar de onödiga utryckningarna från räddningstjänsten. Den primära uppgiften är att upptäcka en brand och avge larm i ett så tidigt skede som möjligt. En tidig upptäckt kan förhindra såväl person- som egendomsskador.

Systemet hanterar både trådbundna och trådlösa komponenter (radioutrustning).

Systemen sträcker sig från interaktiva analoga adresserbara system för anläggningar, där säkerhetskraven är mycket höga, till prisvärda små och medelstora system - konventionella och adresserbara.

Samtliga brandlarmsystem som marknadsförs kännetecknas av enkel installation, användarvänlighet och enkelt underhåll.

Övervakning

Övervakning
Säkerhetstekniken får allt större betydelse för företag, myndigheter med flera. TV-övervakning eller CCTV höjer säkerheten och gör det enkelt att följa upp och analysera olika händelser.

Presto - Region Nord kan erbjuda många tekniklösningar inom TV-övervakning.

Vi samarbetar med Elektroskandia och kan  leverera allt från mindre till stora anläggningar.

Vid krav på IP lösning kan Presto - Region Nord även levererar olika nätverkslösningar.

Inbrottslarm

Inbrottslarm
Presto - Region Nord skyddar fastigheter/företag/villor med olika typer av inbrottslarm.

Vi har en mängd avancerade lösningar och kombinerar våra produkter efter dina behov.

Vi kan leverera en unik helhetslösning som täcker hela ditt säkerhetsbehov.

Vi levererar inbrottslarm med flexibilitet och hög tillgänglighet.

Passagesystem

Passagesystem
Passersystem ger total kontroll.

Ett Passagesystem består av lätthanterliga kortläsare i olika utföranden. Alltifrån enkla kortläsare för
enstaka dörrar till det kompletta fler dörrars - system.

Kortläsarna är främst avsedda att styra elektriska lås, men kan även förbikoppla larm och styra Garageportar, hissar, grindar mm.

Den stora fördelen med kort jämfört med nycklar är att kort kan spärras och tidsstyras. Med en kortläsare har du alltid kontroll över vilka som har tillträde, även om någon tappar sitt kort eller slutar sin anställning.