Svårt hitta en ledig bostad

Nästan överallt här i Sverige är det svårt att hitta en ledig bostad. Här i Kumla finns det i alla fall ett bostadsbolag som jag lyckades få en lägenhet av, och jag är så glad för det. Har man pengar kan man alltid köpa en bostadsrätt, men vi är många som inte ens kan drömma om en kontantinsats, så för oss är det hyreslägenheter som gäller. Varför är det så svårt att hitta någonstans att bo?

Först och främst måste du inse att den svenska bostadsmarknaden inte fungerar som den gör i andra länder där stora fastighetsutvecklare varje år bygger upp helt nya stadsdelar med tiotals eller hundratals hus som är färdiga på en gång för försäljning eller uthyrning. Tempot här är mycket långsammare – bygglov ges först när detaljplanen har godkänts, det kan ta 10 år, sedan tar det ytterligare ett eller två år innan arbetet påbörjas, och sedan tar det ytterligare cirka 1-2 år innan bygget är klart. I slutändan handlar det alltså om 15-20 år mellan planering och inflytt!

Detta är förstås anledningen till att det finns en så stor efterfrågan på lägenheter i Sverige. En uppenbar lösning vore att bygga fler bostäder som är lätt tillgängliga från dag ett – men det skulle kräva snabbare tillståndsprocesser samt att man lättade på restriktioner för byggnadshöjd, antal våningar etc., och det är inte något som de flesta kommuner vill göra. En annan fråga är invandringen – Sverige har alltid deltagit i det internationella samarbetet, vilket innebär att vårt land måste se till att det finns en ledig bostad till alla som behöver en. Detta innebär att invandrare har samma rätt till bostad som svenskar, och många väljer att flytta från storstäder som Stockholm eller Göteborg där det inte finns plats för fler människor till mindre städer som Kumla.